Fit zoekt voorzitters

Voorzitter Ad Huijsmans stopt als voorzitter van Fit en zoekt een opvolger: hij vindt het tijd voor een frisse wind in het bestuur. Ad is nog lang niet uit gesport, maar na twintig jaar in het bestuur van Fit, is het tijd voor verandering. De overige bestuursfuncties zijn allemaal vervuld: Ad en de bestuursleden van de atletiekafdeling vertellen meer over de vacature en hun eigen taken in onderstaande video.

Contact met de gemeente Zeist

Iedereen kan zich wel een beeld vormen van de taken van een voorzitter: hij of zij voert het woord bij officiële gelegenheden zoals de jaarvergadering en roept het bestuur bij elkaar. Ook is de voorzitter het gezicht van Fit naar buiten toe. “Als voorzitter heb ik veel contact gehad met de gemeente Zeist over onze atletiekbaan Dijnselburg”, vertelt Ad over zijn rol in het bestuur. “Ook heb ik, samen met de andere bestuursleden, de organisatie van Fit aangepast.”.

Een vereniging voor iedereen

“Fit is een hele leuke vereniging. Een vereniging waar iedereen mee kan doen, van jong tot oud en van recreant tot wedstrijdatleet. Fit is ook gegroeid; onze leden doen aan atletiek én survivalsport.” zo kenmerkt hij Fit. De organisatie van Fit is recent aangepast: de vereniging kent nu twee afdelingen: atletiek en survivalsport. Beide afdelingen hebben een eigen bestuur dat ongeveer zes keer per jaar bijeenkomst. Het verenigingsbestuur bestaat uit leden van de beide afdelingsbesturen en komt ook ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Zowel voor de vereniging als voor de atletiekafdeling is de plek van voorzitter nu vacant.

Beschikbaar

Nu Ad recent met pensioen is gegaan en is herstelt van zijn blessure, pakt hij zelf het hardlopen ook weer op. “Ik ben niet weg, he?! Ik vind het belangrijk om een nieuwe voorzitter – of voorzitster – bij te staan als mijn assistentie gewenst is.”  We zullen Ad dus regelmatig op de atletiekbaan of in de bossen rondom Zeist zien hardlopen. Lid van Fit blijft hij sowieso: de leden hebben hem bij de laatste ledenvergadering al het erelidmaatschap van Fit gegund.

Interesse?

Heb je vragen over deze functies? Wil je eens praten met Ad of een van de bestuursleden? Spreek ze dan even aan op de atletiekbaan, app, bel of mail of informeer bij je trainer.

Nieuws Archief Overzicht