Datum: dinsdag 26 oktober 2021 Aanvang: 20.30 uur Locatie: Clubhuis "De Uitkijk", Atletiekbaan Dijnselburg
Agenda:

Opening door de voorzitter
Vaststelling notulen algemene ledenvergadering d.d. 28 oktober 2020 
Jaarverslag van het bestuur
Verslag van de penningmeester
Verslag van de kascommissie
Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten
Vaststelling van de contributies 
Vaststelling van de begroting 
Herbenoeming bestuursleden: Okke van der Maas
Benoeming en herbenoeming leden kascommissie: Theo Geutjes (aftredend), Robert Pennings (3e termijn), Frans van Wegen (2e termijn) en te benoemen Guido Driever lid kascommissie 2022 (1e termijn)
Vrijwilligersbeleid: nieuwe trainers, juryleden, barcommissie & bestuur(sondersteuning)
Rondvraag
Sluiting door de voorzitter.

De jaarstukken kunnen vanaf maandag 18 oktober 2021 aangevraagd worden bij de secretaris, Okke van der Maas, via secretaris@av-fit.nl of 06 - 2954 4577. Deelnemers aan de vergadering worden gevraagd om zich bij voorkeur vooraf per email aan te melden bij de secretaris.
Lees de online versie door deze link te kopieren en plakken in uw browser: https://www.av-fit.nl/index.php?page=_newsbrief:31:

facebook Atletiekvereniging FIT

Atletiekvereniging FIT

Uitnodiging + Agenda ALV

 
 

Beste ,

Datum: dinsdag 26 oktober 2021
Aanvang: 20.30 uur
Locatie: Clubhuis "De Uitkijk", Atletiekbaan Dijnselburg

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering d.d. 28 oktober 2020 
 3. Jaarverslag van het bestuur
 4. Verslag van de penningmeester
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten
 7. Vaststelling van de contributies 
 8. Vaststelling van de begroting 
 9. Herbenoeming bestuursleden: Okke van der Maas
 10. Benoeming en herbenoeming leden kascommissie: Theo Geutjes (aftredend), Robert Pennings (3e termijn), Frans van Wegen (2e termijn) en te benoemen Guido Driever lid kascommissie 2022 (1e termijn)
 11. Vrijwilligersbeleid: nieuwe trainers, juryleden, barcommissie & bestuur(sondersteuning)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting door de voorzitter.

De jaarstukken kunnen vanaf maandag 18 oktober 2021 aangevraagd worden bij de secretaris, Okke van der Maas, via secretaris@av-fit.nl of 06 - 2954 4577.
Deelnemers aan de vergadering worden gevraagd om zich bij voorkeur vooraf per email aan te melden bij de secretaris.

 

Clubnieuws

 

Verduurzaming Clubhuis ‘De Uitkijk’

Ons clubhuis ‘De Uitkijk’ krijgt een nieuw dak. Dat was nodig om dat het clubhuis 27 jaar oud is en het dak aan vervanging toe is. Fit combineert dit onderhoud met een investering in duurzaamheid. Het dak wordt voorzien van zonnepanelen en isolatie. Een nieuwe warmtepomp zal gaan zorgen voor duurzamere verwarming. Het clubhuis van onze atletiekvereniging Fit staat sinds 1994 naast de atletiekbaan Dijnselburg. Het is vrij uniek dat onze vereniging ook echt een eigen clubhuis heeft: het is in eigendom van een stichting. De vereniging huurt het clubhuis weer van de stichting. Deze stichting investeert nu in noodzakelijk onderhoud en de gewenste verduurzaming. Ook de gemeente Zeist, eigenaar van het sportcomplex Dijnselburg en dus van ‘onze’ kleedkamers, ondersteunt deze verbouwing met een duurzaamheidssubsidie. De exacte planning van de werkzaamheden is nog niet bekend. Fit, de stichting en de gemeente zullen daar in de komende weken afspraken over maken.
 
   
   
 

© Copyright 2022 Atletiekvereniging FIT | Powered by AllUnited