Datum: dinsdag 26 oktober 2021Aanvang: 20:30 uur, inloop vanaf 20:00 uurLocatie: Clubhuis "De Uitkijk", Atletiekbaan Dijnselburg
Voor toegang tot de vergadering zal om een coronatoegangsbewijs worden gevraagd; een vaccinatiebewijs d.m.v. QR-code, negatieve testuitslag of bewijs dat je hersteld bent van corona. 
Agenda:

Opening door de voorzitter
Agenda 
Mededelingen

voorbereiding nieuwe structuur van de vereniging
opvolging voorzitter, penningmeester
herinneringsteken Antoon de Groot
huurcontract met de gemeente


Vaststelling notulen algemene ledenvergadering d.d. 28 oktober 2020
Verslag van de penningmeester
Verslag van de kascommissie
Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten
Vaststelling van de contributies 
Vaststelling van de begroting 
Herbenoeming bestuursleden: Okke van der Maas
Benoeming en herbenoeming leden kascommissie: Theo Geutjes (aftredend), Robert Pennings (3e termijn), Frans van Wegen (2e termijn) en te benoemen Guido Driever lid kascommissie 2022 (1e termijn)
Vrijwilligersbeleid: nieuwe trainers, juryleden, barcommissie & bestuur(sondersteuning)
Rondvraag
Sluiting door de voorzitter.

De jaarstukken kunnen aangevraagd worden bij de secretaris, Okke van der Maas, via secretaris@av-fit.nl of 06 - 2954 4577.Deelnemers aan de vergadering worden gevraagd om zich bij voorkeur vooraf per email aan te melden bij de secretaris. Lees de online versie door deze link te kopieren en plakken in uw browser: https://www.av-fit.nl/index.php?page=_newsbrief:32:

facebook Atletiekvereniging FIT

Atletiekvereniging FIT

Gewijzigde Uitnodiging + Agenda ALV

 
 

Beste ,

Datum: dinsdag 26 oktober 2021
Aanvang: 20:30 uur, inloop vanaf 20:00 uur
Locatie: Clubhuis "De Uitkijk", Atletiekbaan Dijnselburg

Voor toegang tot de vergadering zal om een coronatoegangsbewijs worden gevraagd; een vaccinatiebewijs d.m.v. QR-code, negatieve testuitslag of bewijs dat je hersteld bent van corona. 

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Agenda 
 3. Mededelingen
  • voorbereiding nieuwe structuur van de vereniging
  • opvolging voorzitter, penningmeester
  • herinneringsteken Antoon de Groot
  • huurcontract met de gemeente
 4. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering d.d. 28 oktober 2020
 5. Verslag van de penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten
 8. Vaststelling van de contributies 
 9. Vaststelling van de begroting 
 10. Herbenoeming bestuursleden: Okke van der Maas
 11. Benoeming en herbenoeming leden kascommissie: Theo Geutjes (aftredend), Robert Pennings (3e termijn), Frans van Wegen (2e termijn) en te benoemen Guido Driever lid kascommissie 2022 (1e termijn)
 12. Vrijwilligersbeleid: nieuwe trainers, juryleden, barcommissie & bestuur(sondersteuning)
 13. Rondvraag
 14. Sluiting door de voorzitter.

De jaarstukken kunnen aangevraagd worden bij de secretaris, Okke van der Maas, via secretaris@av-fit.nl of 06 - 2954 4577.
Deelnemers aan de vergadering worden gevraagd om zich bij voorkeur vooraf per email aan te melden bij de secretaris.

 
 
   
   
 

© Copyright 2023 Atletiekvereniging FIT | Powered by AllUnited