Coronamaatregelen
De coronamaatregelen zijn met ingang van 6 november ook weer voor onze vereniging van kracht. Hieronder zetten we ze op een rij:

De kleedkamers zijn gesloten
Binnen sporten? QR-code check door een trainer
Drankje doen in de kantine na het sporten? QR-code check door een trainer
Werken of binnen zitten in de kantine wanneer aan het wachten op iemand die aan het trainen is? QR-code check door een trainer

Bij de indoortrainingen voor atletiek pupillen op de maandag: 

Ouders zijn niet welkom in de gymzaal, de kinderen worden bij de deur overgedragen aan de trainers en na de training ook weer andersom

Onze excuses voor dit ongemak. 
Het zijn lastige maatregelen om te handhaven, voor ons als vereniging en ook voor de trainers. Wij vragen daarom jullie begrip en medewerking. Laten we hopen dat het snel niet meer nodig zal zijn.
Statutenwijziging 
In de afgelopen ALV is de voorgenomen statutenwijziging besproken. Aanleiding is de wens om de formele structuur beter te laten aansluiten bij de huidige situatie, waarbij er een overkoepelende vereniging is met subafdelingen atletiek en survival. Daarnaast is de wet WBTR ingegaan, waardoor statutenwijziging ook nodig is. Het bestuur bereidt de wijziging voor met hulp van Vincent de Graaf, René Feil en een notaris. 
Ook het huishoudelijk Reglement zal worden geactualiseerd, omdat dit aan moet sluiten bij de statuten. 
Wat de procedure betreft staat in de huidige statuten:

De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste zeven dagen bedragen.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen.

Om een soepele overgang naar de nieuwe situatie mogelijk te maken, zal worden voorgesteld om Vincent de Graaf in het bestuur van Fit te benoemen. 
Vooraankondiging ALV's
U bent van harte uitgenodigd bij onderstaande ALV's.
Dinsdag 23-11-21 ALV 20.30 uur in het clubhuis; op agenda tenminste statutenwijziging en benoeming Vincent de Graaf als bestuurslid FIT.
Dinsdag 07-12-21 ALV 20.30 uur in het clubhuis; op agenda tenminste statutenwijziging en wijziging huishoudelijk reglement. Lees de online versie door deze link te kopieren en plakken in uw browser: https://www.av-fit.nl/index.php?page=_newsbrief:33:

facebook Atletiekvereniging FIT

Atletiekvereniging FIT

Nieuwsbrief november 2021

 
 

Beste ,

Coronamaatregelen

De coronamaatregelen zijn met ingang van 6 november ook weer voor onze vereniging van kracht. Hieronder zetten we ze op een rij:

  • De kleedkamers zijn gesloten
  • Binnen sporten? QR-code check door een trainer
  • Drankje doen in de kantine na het sporten? QR-code check door een trainer
  • Werken of binnen zitten in de kantine wanneer aan het wachten op iemand die aan het trainen is? QR-code check door een trainer

Bij de indoortrainingen voor atletiek pupillen op de maandag: 

  • Ouders zijn niet welkom in de gymzaal, de kinderen worden bij de deur overgedragen aan de trainers en na de training ook weer andersom

Onze excuses voor dit ongemak. 

Het zijn lastige maatregelen om te handhaven, voor ons als vereniging en ook voor de trainers. Wij vragen daarom jullie begrip en medewerking. Laten we hopen dat het snel niet meer nodig zal zijn.

Statutenwijziging 

In de afgelopen ALV is de voorgenomen statutenwijziging besproken. Aanleiding is de wens om de formele structuur beter te laten aansluiten bij de huidige situatie, waarbij er een overkoepelende vereniging is met subafdelingen atletiek en survival. Daarnaast is de wet WBTR ingegaan, waardoor statutenwijziging ook nodig is. Het bestuur bereidt de wijziging voor met hulp van Vincent de Graaf, René Feil en een notaris. 

Ook het huishoudelijk Reglement zal worden geactualiseerd, omdat dit aan moet sluiten bij de statuten. 

Wat de procedure betreft staat in de huidige statuten:

  • De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste zeven dagen bedragen.
  • Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen.

Om een soepele overgang naar de nieuwe situatie mogelijk te maken, zal worden voorgesteld om Vincent de Graaf in het bestuur van Fit te benoemen. 

Vooraankondiging ALV's

U bent van harte uitgenodigd bij onderstaande ALV's.

Dinsdag 23-11-21 ALV 20.30 uur in het clubhuis; op agenda tenminste statutenwijziging en benoeming Vincent de Graaf als bestuurslid FIT.

Dinsdag 07-12-21 ALV 20.30 uur in het clubhuis; op agenda tenminste statutenwijziging en wijziging huishoudelijk reglement.

 
 
   
   
 

© Copyright 2022 Atletiekvereniging FIT | Powered by AllUnited