Fit in de 1,5m samenleving 
 
Na een langere tijd van volledige sluiting van AV Fit gaat de accommodatie weer open voor trainingen voor de jeugd t/m 18 jaar. Met dit protocol is het de bedoeling dat iedereen die weer mag sporten, dit op een veilige en gezonde manier kan doen bij Fit. Hiervoor zijn duidelijke afspraken nodig die hieronder in dit document beschreven staan. De komende periode wordt een spannende voor de samenleving als geheel, maar ook voor Fit in het bijzonder. De sportclubs zijn de eerste die weer open mogen en daar hebben wij ons goed op voorbereid. 
 
Dit artikel betreft de eerste fase van het opschalen van de trainingen. Deze regels worden dus gaandeweg verder aangepast, in lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid, RIVM en de Atletiekunie.
 
Onderstaande regels zijn van toepassing per dinsdag 5 mei tot nadere berichtgeving, tenzij anders aangegeven. 
 
De survivalgroepen starten op dinsdag 5 mei met trainen.
De atletiekgroepen starten op maandag 11 mei met trainen
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de atleten doen wij het verzoek om de onderstaande protocollen door te nemen en zo goed mogelijk uit te leggen. Onze trainers zouden dit erg op prijs stellen.
 
Vragen met betrekking tot de inhoud, uitvoering en fasering van dit protocol kunnen gesteld worden via Sander@av-fit.nl (Atletiek) of Voorzitter@survivalgroepfitzeist.nl of neem contact op met je eigen trainer.
 
 
 
 
 
Trainingstijden 
Omdat we als survival en atletiekvereniging gebruik maken van dezelfde locatie hebben we afstemming gehad over wie op welke momenten gaat trainen zodat we de aan- en afvoer kunnen reguleren. 
De tijden zijn voor niet alle groepen gelijk gebleven dus kijk goed op welke tijd de training start.Momenteel kunnen we alleen nog trainingen aanbieden voor de leden van Atletiekvereniging FIT (Survival en Atletiek). Trainingen voor niet leden kunnen mogelijk op een later moment via bijv. via Sjors Sportief weer worden opgestart.
Tijden tabel voor trainingen (tijden zijn bindend).
Dag


Categorie


Geboortejaar


Tijd


Locatie
Maandag


D+C-pupillen


2012 - 2013


17:00 - 18:00


Atletiek Baan
 


B-pupillen


2011


18:30 - 19:30


Atletiek Baan
Dinsdag


A1-pupillen


2010


16:30 - 17:30


Atletiek Baan
 


A2-pupillen


2009


16:30 - 17:30


Atletiek Baan
 


D-junioren*


2007 - 2008


18:00 - 19:00


Atletiek Baan
 


C-junioren


2005 - 2006


18:30 - 19:30


Atletiek Baan
 


B-junioren


2003 - 2004


20:00 - 21:00


Atletiek Baan
 


A1-junioren


2002


20:00 - 21:00


Atletiek Baan
 


Survivalgroep (jeugd)


2002 - 2012


18:15 - 19:45


Atletiek Baan
Donderdag


D-junioren


2007 - 2008


18:00 - 19:00


Atletiek Baan
 


C-junioren


2005 - 2006


18:30 - 19:30


Atletiek Baan
 


B-junioren


2003 - 2004


20:00 - 21:00


Atletiek Baan
 


A1-junioren


2002


20:00 - 21:00


Atletiek Baan
 


Survivalgroep (jeugd)


2002 - 2012


18:15 - 19:45


Atletiek Baan
Zaterdag


A-pupillen


2009 - 2010


9:30 - 10:45


Atletiek Baan
 


D-junioren


2007 - 2008


9:30 - 10:45


Atletiek Baan
 


C-Junioren


2005 - 2006


11:00 - 12:30


Atletiek Baan
 


B-Junioren


2003 - 2004


11:00 - 12:30


Atletiek Baan
 


A1-Junioren


2002


11:00 - 12:30


Atletiek Baan
Zondag


Survivalgroep (jeugd)


2002 - 2007


09:30 - 11:30


Atletiek Baan
 


Survivalgroep (jeugd)


2008 - 2012


12:00 - 14:00


Atletiek Baan
 
* D-junioren trainen in 1 groep, maar hier houden we de 1,5m afstand regel aan voor iedereen
 
 
 
 
Algemene regels
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
 
●      Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts. 
●      Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.
●      Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (Pupillen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Alle junioren houden ook 1,5 meter afstand tot elkaar).
●      Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten. 
●      Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID- 19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact. 
●      Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
●      Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet. 
●      Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden. 
●      Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus. 
●      Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of desinfecteer de materialen voordat iemand anders ze gebruikt.
●      Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.
●      Vermijd het aanraken van je gezicht. 
●      Schud geen handen. 
●      Spreek elkaar aan op elkaars gedrag.
●      Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet de toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te weigeren.
 
Accommodatie regels voor iedereen
●      De volledige atletiek accommodatie (baan, clubhuis) is verboden toegang voor iedereen boven de leeftijd van 18 jaar (dus ook geen ouders!), uitgezonderd trainers en toezichthouder.
●      Het clubhuis van Fit blijft tot nadere berichtgeving gesloten.
●      De kleedruimtes blijven tot nadere berichtgeving gesloten.
●      Het materiaalhok is alleen toegankelijk voor 1 trainer tegelijk.
●      Iedereen traint buiten, ook met regen! (Kleed je dus op het weer)
●      Laat alle waardevolle spullen thuis, er kan niets binnen worden gelegd.
●      Gebruik alleen materialen welke noodzakelijk zijn voor uitoefening van een onderdeel (bijv. hark bij verspringen of horde bij hordelopen
●      Het loopverkeer en fietsverkeer op de accommodatie wordt aangegeven door middel van duidelijke verkeersborden.
●      Het is niet toegestaan om individueel te trainen, begeleiding van een trainer is in alle gevallen vereist.
  
Regels omtrent reizen voor iedereen
●      Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van de club op zodat de club rekening kan houden met de toestroom.
●      Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat.
●      Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
●      Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie.
●      Kom in sportkleding naar de club. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen op de accommodatie.
●      Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club.
●      Volg de routing zoals aangegeven op de accommodatie
●      Ga voordat je vertrekt, thuis naar het toilet.
●      Verlaat direct na de training de accommodatie. Ga direct naar huis, zonder enige tussenstop.
 
Sprint-, Technische- en Loopgroepen (Leden geboren in 2001 of eerder)
●      In deze categorie vallen alle personen boven de leeftijd van 18 jaar (geboren in 2001 of eerder), die niet in aanmerking komen voor de regeling topsport.
●      Hardlopen of gezamenlijk trainen voor volwassenen vormt nog altijd een te groot risico. In lijn met de adviezen van het RIVM om dit niet te doen, is dit in Fit verband op en buiten de accommodatie niet toegestaan.In atletiek categorieën betekent dat er geen training is voor:
●      Junioren A tweedejaars
●      Senioren
●      Masters
●      Individueel trainen voor volwassen op de accommodatie van Fit is niet toegestaan.
 
●       
Specifieke regels

 
1.     Rondom de training
●      Ouder(s)/Verzorger(s) en niet-trainende personen komen niet op het terrein (dus niet voorbij de hekken);
●      Trainende jeugdleden worden voor het zwembad afgezet door hun ouder(s)/verzorger(s) en worden daar na de training ook weer opgehaald;
●      Alleen trainende jeugdleden die op de fiets komen, kunnen hun fiets binnen de hekken stallen in het fietsenrek onderaan de heuvel bij de start.
●      Pupillen training vindt conform schema plaats op maandag, dinsdag en zaterdag maar groepen zullen afwijkende start- en eindtijden kennen.
●      Kom niet eerder dan 10minuten voor start training.
●      Ouder(s)/verzorger(s) blijven bij het ophalen in hun auto zitten
●      Ouder(s)/verzorger(s) op de fiets verzamelen in het fietsenhok van het zwembad op minimaal 1,5m, afstand van elkaar.
2.     Tijdens de training
●      Alle trainers zijn herkenbaar
●      Alle trainers voorkomen te allen tijde fysiek contact. Trainende Jeugdleden tot en met 12 jaar hoeven dat in principe niet.
●      Alle junioren houden 1,5m afstand tot anderen ook tijdens het uitvoeren van oefeningen
●      Trainers houden bij het instructie geven 1,5m afstand van trainende jeugdleden;
●      Een groep beweegt gezamenlijk van de ene oefening naar de volgende zonder door of langs een andere groep te gaan. Mocht dit niet anders kunnen, dan zullen de groepen minimaal 1,5m afstand bewaren tot elkaar bij het passeren.
●      Trainers proberen volgorde oefeningen dusdanig te maken en op de baan te plaatsen zodat de groepen niet door of bij elkaar hoeven te komen, noch van dezelfde leeftijdsgroep noch van de sectie baan.
3. Na de training
●      Ga direct naar huis, blijf niet hangen.
●      Trainers zorgen ervoor dat materialen na gebruik ontsmet worden.
●      Trainers en atleten wassen bij thuiskomst 20 seconden hun handen. Lees de online versie door deze link te kopieren en plakken in uw browser: https://www.av-fit.nl/index.php?page=_newsbrief:7:

facebook Atletiekvereniging FIT

Atletiekvereniging FIT

AV Fit gaat weer gefaseerd open (strikte regels/COVID-19)

 
 

Beste ,

Fit in de 1,5m samenleving 

 

Na een langere tijd van volledige sluiting van AV Fit gaat de accommodatie weer open voor trainingen voor de jeugd t/m 18 jaar. Met dit protocol is het de bedoeling dat iedereen die weer mag sporten, dit op een veilige en gezonde manier kan doen bij Fit. Hiervoor zijn duidelijke afspraken nodig die hieronder in dit document beschreven staan. De komende periode wordt een spannende voor de samenleving als geheel, maar ook voor Fit in het bijzonder. De sportclubs zijn de eerste die weer open mogen en daar hebben wij ons goed op voorbereid. 

 

Dit artikel betreft de eerste fase van het opschalen van de trainingen. Deze regels worden dus gaandeweg verder aangepast, in lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid, RIVM en de Atletiekunie.

 

Onderstaande regels zijn van toepassing per dinsdag 5 mei tot nadere berichtgeving, tenzij anders aangegeven. 

 

De survivalgroepen starten op dinsdag 5 mei met trainen.

De atletiekgroepen starten op maandag 11 mei met trainen

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de atleten doen wij het verzoek om de onderstaande protocollen door te nemen en zo goed mogelijk uit te leggen. Onze trainers zouden dit erg op prijs stellen.

 

Vragen met betrekking tot de inhoud, uitvoering en fasering van dit protocol kunnen gesteld worden via Sander@av-fit.nl (Atletiek) of Voorzitter@survivalgroepfitzeist.nl of neem contact op met je eigen trainer.

 

 

 

 

 

Trainingstijden 

Omdat we als survival en atletiekvereniging gebruik maken van dezelfde locatie hebben we afstemming gehad over wie op welke momenten gaat trainen zodat we de aan- en afvoer kunnen reguleren. 

De tijden zijn voor niet alle groepen gelijk gebleven dus kijk goed op welke tijd de training start.

Momenteel kunnen we alleen nog trainingen aanbieden voor de leden van Atletiekvereniging FIT (Survival en Atletiek). Trainingen voor niet leden kunnen mogelijk op een later moment via bijv. via Sjors Sportief weer worden opgestart.

Tijden tabel voor trainingen (tijden zijn bindend).

Dag

Categorie

Geboortejaar

Tijd

Locatie

Maandag

D+C-pupillen

2012 - 2013

17:00 - 18:00

Atletiek Baan

 

B-pupillen

2011

18:30 - 19:30

Atletiek Baan

Dinsdag

A1-pupillen

2010

16:30 - 17:30

Atletiek Baan

 

A2-pupillen

2009

16:30 - 17:30

Atletiek Baan

 

D-junioren*

2007 - 2008

18:00 - 19:00

Atletiek Baan

 

C-junioren

2005 - 2006

18:30 - 19:30

Atletiek Baan

 

B-junioren

2003 - 2004

20:00 - 21:00

Atletiek Baan

 

A1-junioren

2002

20:00 - 21:00

Atletiek Baan

 

Survivalgroep (jeugd)

2002 - 2012

18:15 - 19:45

Atletiek Baan

Donderdag

D-junioren

2007 - 2008

18:00 - 19:00

Atletiek Baan

 

C-junioren

2005 - 2006

18:30 - 19:30

Atletiek Baan

 

B-junioren

2003 - 2004

20:00 - 21:00

Atletiek Baan

 

A1-junioren

2002

20:00 - 21:00

Atletiek Baan

 

Survivalgroep (jeugd)

2002 - 2012

18:15 - 19:45

Atletiek Baan

Zaterdag

A-pupillen

2009 - 2010

9:30 - 10:45

Atletiek Baan

 

D-junioren

2007 - 2008

9:30 - 10:45

Atletiek Baan

 

C-Junioren

2005 - 2006

11:00 - 12:30

Atletiek Baan

 

B-Junioren

2003 - 2004

11:00 - 12:30

Atletiek Baan

 

A1-Junioren

2002

11:00 - 12:30

Atletiek Baan

Zondag

Survivalgroep (jeugd)

2002 - 2007

09:30 - 11:30

Atletiek Baan

 

Survivalgroep (jeugd)

2008 - 2012

12:00 - 14:00

Atletiek Baan

 

* D-junioren trainen in 1 groep, maar hier houden we de 1,5m afstand regel aan voor iedereen

 

 

 

 

Algemene regels

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

 

      Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts. 

      Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.

      Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (Pupillen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Alle junioren houden ook 1,5 meter afstand tot elkaar).

      Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten. 

      Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID- 19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

      Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

      Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet. 

      Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden. 

      Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus. 

      Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of desinfecteer de materialen voordat iemand anders ze gebruikt.

      Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.

      Vermijd het aanraken van je gezicht. 

      Schud geen handen. 

      Spreek elkaar aan op elkaars gedrag.

      Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet de toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te weigeren.

 

Accommodatie regels voor iedereen

      De volledige atletiek accommodatie (baan, clubhuis) is verboden toegang voor iedereen boven de leeftijd van 18 jaar (dus ook geen ouders!), uitgezonderd trainers en toezichthouder.

      Het clubhuis van Fit blijft tot nadere berichtgeving gesloten.

      De kleedruimtes blijven tot nadere berichtgeving gesloten.

      Het materiaalhok is alleen toegankelijk voor 1 trainer tegelijk.

      Iedereen traint buiten, ook met regen! (Kleed je dus op het weer)

      Laat alle waardevolle spullen thuis, er kan niets binnen worden gelegd.

      Gebruik alleen materialen welke noodzakelijk zijn voor uitoefening van een onderdeel (bijv. hark bij verspringen of horde bij hordelopen

      Het loopverkeer en fietsverkeer op de accommodatie wordt aangegeven door middel van duidelijke verkeersborden.

      Het is niet toegestaan om individueel te trainen, begeleiding van een trainer is in alle gevallen vereist.

  

Regels omtrent reizen voor iedereen

      Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van de club op zodat de club rekening kan houden met de toestroom.

      Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat.

      Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden.

      Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie.

      Kom in sportkleding naar de club. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen op de accommodatie.

      Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club.

      Volg de routing zoals aangegeven op de accommodatie

      Ga voordat je vertrekt, thuis naar het toilet.

      Verlaat direct na de training de accommodatie. Ga direct naar huis, zonder enige tussenstop.

 

Sprint-, Technische- en Loopgroepen (Leden geboren in 2001 of eerder)

      In deze categorie vallen alle personen boven de leeftijd van 18 jaar (geboren in 2001 of eerder), die niet in aanmerking komen voor de regeling topsport.

      Hardlopen of gezamenlijk trainen voor volwassenen vormt nog altijd een te groot risico. In lijn met de adviezen van het RIVM om dit niet te doen, is dit in Fit verband op en buiten de accommodatie niet toegestaan.
In atletiek categorieën betekent dat er geen training is voor:

      Junioren A tweedejaars

      Senioren

      Masters

      Individueel trainen voor volwassen op de accommodatie van Fit is niet toegestaan.

 

       

Specifieke regels

Afbeelding1

 

1.     Rondom de training

      Ouder(s)/Verzorger(s) en niet-trainende personen komen niet op het terrein (dus niet voorbij de hekken);

      Trainende jeugdleden worden voor het zwembad afgezet door hun ouder(s)/verzorger(s) en worden daar na de training ook weer opgehaald;

      Alleen trainende jeugdleden die op de fiets komen, kunnen hun fiets binnen de hekken stallen in het fietsenrek onderaan de heuvel bij de start.

      Pupillen training vindt conform schema plaats op maandag, dinsdag en zaterdag maar groepen zullen afwijkende start- en eindtijden kennen.

      Kom niet eerder dan 10minuten voor start training.

      Ouder(s)/verzorger(s) blijven bij het ophalen in hun auto zitten

      Ouder(s)/verzorger(s) op de fiets verzamelen in het fietsenhok van het zwembad op minimaal 1,5m, afstand van elkaar.

2.     Tijdens de training

      Alle trainers zijn herkenbaar

      Alle trainers voorkomen te allen tijde fysiek contact. Trainende Jeugdleden tot en met 12 jaar hoeven dat in principe niet.

      Alle junioren houden 1,5m afstand tot anderen ook tijdens het uitvoeren van oefeningen

      Trainers houden bij het instructie geven 1,5m afstand van trainende jeugdleden;

      Een groep beweegt gezamenlijk van de ene oefening naar de volgende zonder door of langs een andere groep te gaan. Mocht dit niet anders kunnen, dan zullen de groepen minimaal 1,5m afstand bewaren tot elkaar bij het passeren.

      Trainers proberen volgorde oefeningen dusdanig te maken en op de baan te plaatsen zodat de groepen niet door of bij elkaar hoeven te komen, noch van dezelfde leeftijdsgroep noch van de sectie baan.

3. Na de training

      Ga direct naar huis, blijf niet hangen.

      Trainers zorgen ervoor dat materialen na gebruik ontsmet worden.

      Trainers en atleten wassen bij thuiskomst 20 seconden hun handen.

 
 
   
   
 

© Copyright 2022 Atletiekvereniging FIT | Powered by AllUnited