Samen naar een veiliger sportklimaat

Samen naar een veiliger sportklimaat

Sporten in een veilige omgeving moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn

Fit wil voor al haar leden en trainers een veilige vereniging zijn. Voor agressie, intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag is absoluut geen plaats. Wij onderschrijven het beleid van NOC*NSF op het gebied van veiligheid en het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.

Het bestuur heeft daarom besloten te werken met VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) en meer zichtbaarheid te gaan geven aan de aanwezigheid van onze vertrouwenscontactpersonen.

 

 

Verklaring Omtrent Gedrag

Onze trainers (jeugd en senioren), maar ook bestuur en trainerscoördinatoren moeten een VOG kunnen overleggen. Een VOG geeft alleen informatie over het gedrag in het verleden, en daarmee geen garanties voor de toekomst. Om die reden wordt geadviseerd om de VOG met regelmaat, bijvoorbeeld om de 3 jaar, opnieuw te laten aanvragen.

In ons land subsidieert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de aanvraag voor vrijwilligers. De aanvraag voor deze gratis VOG loopt via het bestuur van Fit . Voor nieuwe (jeugd-)trainers geldt dat ze (nog) geen training mogen geven als zij geen VOG kunnen overleggen.

 

 

Vertrouwenscontactpersonen

 

Fit wil het voor al haar sporters makkelijker maken om grensoverschrijdend gedrag te bespreken en heeft namens het bestuur twee Vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) aangesteld. Deze personen zijn bereikbaar voor iedereen die bij de vereniging betrokken is en kiezen geen kant bij incidenten. De VCP is géén hulpverlener en doet bij incidenten géén onderzoek in de vereniging. Een Vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kent het sportnetwerk. Daarmee is deze rol een welkome aanvulling op de taken van ons bestuur.

Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we omgangsvormen die door de persoon, die het ondergaat, als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren.

 

Ervaar je een onveilige situatie? Dan kan je terecht bij één van onze bestuursleden, of bij onze vertrouwenscontactpersonen, Nelly Hoofs en Helga Gernaat. Zij zijn regelmatig op de vereniging aanwezig en ook te bereiken via vertrouwenspersoon@av-fit.nl

 

Lees hier meer over de vertrouwenscontactpersonen.

Downloads:

CWW Paginas Overzicht