Fit - een veilige vereniging voor iedereen

een veilige  vereniging voor iedereen

Fit wil een veilige en sportieve vereniging zijn voor iedereen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt op grond van religie, huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur of wat dan ook. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich bij Fit veilig en thuis voelt.

Met elkaar hebben we een aantal algemene verenigingsregels afgesproken:

  • Iedereen is welkom;
  • Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn;
  • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen;
  • Wij vloeken, pesten en schelden niet;
  • Wij accepteren elkaars grenzen;
  • Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.
  • Wij respecteren de mede- en tegenstander;
  • Wij respecteren alle mensen die het mogelijk maken om te kunnen trainen en om aan wedstrijden mee te kunnen doen;
  • Wij staan samen voor een faire sport.

Wij onderschrijven de gedragsregels die zijn opgesteld door de sportbonden en door NOC*NSF:

Zie linkjes hieronder en de website van het NOC NSF

 

Downloads:

CWW Paginas Overzicht