Twee nieuwe ereleden

Ad legt voorzittershamer neer

De leden van onze vereniging hebben Ad Huijmans en André Leusink allebei tot erelid van benoemd.

Ad en André hebben zich jarenlang voor onze vereniging ingezet en nemen afscheid als voorzitter en penningmeester. Eigenlijk zijn hun verdiensten te veel om op te noemen, maar denk bijvoorbeeld aan het contact met de gemeente Zeist over het voorkomen van het opdoeken, en vervolgens renoveren, van de atletiekbaan Dijnselburg, de omzetting van onze vereniging naar een omnisportvereniging en de start van de landelijke atletiekvakantiekampen (T&F Camps) in Zeist. Naast hun bestuurswerk hebben beide mannen de afgelopen jaren ook nog de nodige sportieve prestaties laten zien en beide enkele clubrecords aangescherpt.

Gisteren heeft Ad de ledenvergadering voorgezeten en de voorzittershamer – voorlopig - voor het laatst gebruikt. André kon helaas zelf niet aanwezig zijn bij deze ledenvergadering. We wensen hem veel sterkte toe de komende tijd. We wensen beide mannen nog veel (sport)plezier bij onze vereniging.

Nieuws Archief Overzicht