Het is jullie wellicht opgevallen dat de ‘Statuten’ en het 'Huishoudelijk Reglement' van Fit in het middelpunt van de belangstelling staan.
 
Een aardige omschrijving die ik van statuten tegenkwam luidt: “ Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan een organisatie. De statuten moeten bij een notaris worden vastgelegd. De notaris stelt een oprichtingsakte op met daarin de statuten. Vervolgens worden de statuten gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel”. (juridisch woordenboek van Schenk Advocaten Alkmaar).
 
Huishoudelijk Reglement wordt door Wikipedia omschreven als:” Een huishoudelijk reglement is een verzameling van regels bij verenigingen. Deze regels ondersteunen de statuten en concretiseren de werking van de vereniging. In tegenstelling tot de statuten is er echter geen externe publicatie nodig bij het wijzigen van het huishoudelijk reglement”. (Wikipedia)

 
Het zijn dus essentiële zaken voor elke vereniging, zo ook voor Fit.
 
De reden hier nu aandacht aan te besteden, ligt in het feit dat er tot op heden niet duidelijk verwoord en vastgelegd is hoe het nu precies zit met de relatie tussen de atletiekgroep en de survivalrungroep binnen Fit. Wij willen daar veel meer duidelijkheid in scheppen en dat willen we doen door van zowel de atletiek als van de survivalrun aparte afdelingen te maken onder de paraplu AV Fit. Er zal een overkoepelend bestuur voor heel Fit komen en twee aparte subbesturen, namelijk voor elke afdeling één. Om dit te realiseren moeten zowel de statuten als het huishoudelijk reglement herzien worden.
 
We hebben hier binnen de besturen uitgebreid aandacht aan besteed en veel tijd gestoken in een zo goed mogelijke verwoording en vastlegging van de belangrijke zaken. We hebben hierbij dankbaar gebruik gemaakt van de steun vanuit de KNAU en van een ingeschakelde notaris, die thuis is in deze materie.
 
Het spreekt vanzelf dat wij toestemming van de leden vragen om deze wijzigingen door te voeren, een eis die vastgelegd is in... juist ja ‘de statuten’.
Wij nodigen jullie uit voor de speciale AV van 30 november om jullie oordeel te geven.
 
Ad Huijsmans 
voorzitter 

Uitnodiging
Datum: dinsdag 30 november 2021Aanvang: 20:30 uur, met vanaf 20:15 gelegenheid voor testen van de verbindingLocatie: online
Agenda:

Opening door de voorzitter
Benoeming Vincent de Graaf als bestuurslid
Wijziging statuten - zie Concept statuten 
Wijziging huishoudelijk reglement - zie Concept huishoudelijk reglement
Rondvraag
Sluiting door de voorzitter.

Alle leden zijn van harte welkom. Meld je vooraf aan bij Okke van der Maas op secretaris@av-fit.nl voor een link naar de vergadering.
Omdat de vergadering online wordt gehouden, is er tot uiterlijk 2 december gelegenheid om schriftelijk te reageren. 
Indien het benodigde quorum voor statutenwijziging niet gehaald wordt, zal een volgende vergadering worden gehouden. De voorlopige datum is dinsdag 14-12-21 om 20.30 uur, met op de agenda tenminste statutenwijziging en wijziging huishoudelijk reglement.
  Lees de online versie door deze link te kopieren en plakken in uw browser: https://www.av-fit.nl/index.php?page=_newsbrief:35:

facebook Atletiekvereniging FIT

Atletiekvereniging FIT

Uitnodiging extra ALV statutenwijziging - nieuwe datum

 
 

Beste ,

Het is jullie wellicht opgevallen dat de ‘Statuten’ en het 'Huishoudelijk Reglement' van Fit in het middelpunt van de belangstelling staan.
 
Een aardige omschrijving die ik van statuten tegenkwam luidt: “ Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan een organisatie. De statuten moeten bij een notaris worden vastgelegd. De notaris stelt een oprichtingsakte op met daarin de statuten. Vervolgens worden de statuten gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel”. (juridisch woordenboek van Schenk Advocaten Alkmaar).
 
Huishoudelijk Reglement wordt door Wikipedia omschreven als:” Een huishoudelijk reglement is een verzameling van regels bij verenigingen. Deze regels ondersteunen de statuten en concretiseren de werking van de vereniging. In tegenstelling tot de statuten is er echter geen externe publicatie nodig bij het wijzigen van het huishoudelijk reglement”. (Wikipedia)
 
Het zijn dus essentiële zaken voor elke vereniging, zo ook voor Fit.
 
De reden hier nu aandacht aan te besteden, ligt in het feit dat er tot op heden niet duidelijk verwoord en vastgelegd is hoe het nu precies zit met de relatie tussen de atletiekgroep en de survivalrungroep binnen Fit. Wij willen daar veel meer duidelijkheid in scheppen en dat willen we doen door van zowel de atletiek als van de survivalrun aparte afdelingen te maken onder de paraplu AV Fit. Er zal een overkoepelend bestuur voor heel Fit komen en twee aparte subbesturen, namelijk voor elke afdeling één. Om dit te realiseren moeten zowel de statuten als het huishoudelijk reglement herzien worden.
 
We hebben hier binnen de besturen uitgebreid aandacht aan besteed en veel tijd gestoken in een zo goed mogelijke verwoording en vastlegging van de belangrijke zaken. We hebben hierbij dankbaar gebruik gemaakt van de steun vanuit de KNAU en van een ingeschakelde notaris, die thuis is in deze materie.
 
Het spreekt vanzelf dat wij toestemming van de leden vragen om deze wijzigingen door te voeren, een eis die vastgelegd is in... juist ja ‘de statuten’.
Wij nodigen jullie uit voor de speciale AV van 30 november om jullie oordeel te geven.
 
Ad Huijsmans 
voorzitter 

Uitnodiging

Datum: dinsdag 30 november 2021
Aanvang: 20:30 uur, met vanaf 20:15 gelegenheid voor testen van de verbinding
Locatie: online

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Benoeming Vincent de Graaf als bestuurslid
  3. Wijziging statuten - zie Concept statuten 
  4. Wijziging huishoudelijk reglement - zie Concept huishoudelijk reglement
  5. Rondvraag
  6. Sluiting door de voorzitter.

Alle leden zijn van harte welkom. Meld je vooraf aan bij Okke van der Maas op secretaris@av-fit.nl voor een link naar de vergadering.

Omdat de vergadering online wordt gehouden, is er tot uiterlijk 2 december gelegenheid om schriftelijk te reageren. 

Indien het benodigde quorum voor statutenwijziging niet gehaald wordt, zal een volgende vergadering worden gehouden. De voorlopige datum is dinsdag 14-12-21 om 20.30 uur, met op de agenda tenminste statutenwijziging en wijziging huishoudelijk reglement.

 

 

Clubnieuws

 

Concept huishoudelijk regelement

Bekijk hier het concept huishoudelijk regelement
 

 
   
   
 

© Copyright 2022 Atletiekvereniging FIT | Powered by AllUnited