Aannamebeleid Trainers

Atletiekvereniging FIT uit Zeist wil een veilige en betrouwbare vereniging zijn voor al haar leden. Wij hanteren daarom een aannamebeleid om ernstige problemen en ongewenst gedrag te voorkomen.

Om op verantwoorde en veilige manier training te kunnen geven, staat voor elke trainingsgroep een trainer:

  • Van tenminste 18 jaar of ouder, en bij de jeugd ook altijd een tweede trainer;
  • Die door opleiding of ervaring op een verantwoorde manier met de sport omgaat;
  • En ook met de mensen verantwoordelijk omgaat;
  • Een elementaire EHBSO heeft gevolgd;
  • Waarvan we een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben ontvangen.

Doordat we meer dan één trainer hebben bij de jeugdtrainingsgroepen en ook ouders bij elke training, wedstrijd of evenement kunnen zijn, creëren we een veilige omgeving. Het aannamebeleid voor trainers van AV FIT  bestaat verder uit verschillende onderdelen waardoor FIT een beeld krijgt van de vrijwilliger die een functie binnen de vereniging gaat vervullen. Wij willen natuurlijk dat onze (jeugd)sporters in veilige handen zijn. Over het algemeen zijn trainers afkomstig van binnen de vereniging. Daardoor is de trainer bekend met de vereniging, en zijn wij bekend met de aspirant-trainer.

Voordat we iemand als trainer bij onze vereniging opnemen, worden de onderstaande stappen ten minste doorlopen:

  • We houden een kennismakingsgesprek, ook als wij iemand al kennen; 
  • We checken referenties (vereniging bellen waar de vrijwilliger eventueel vandaan komt);
  • We laten de nieuwe trainer een VOG aanvragen;
  • We maken de trainer bekend met gedragsregels binnen onze vereniging.
CWW Paginas Overzicht