Trainingsplan

 

Onze visie op (jeugd)atletiek

Atletiekvereniging Fit wil een goede basis bieden voor atletiekbeoefening en -beleving door kinderen uit Zeist en de omliggende plaatsen Soesterberg, De Billt, Driebergen, Woudenberg en Doorn. We willen dat kinderen hun hele leven aan atletiek blijven doen. Bij de trainingen en wedstrijden volgen wij zo veel als mogelijk de visie op jeugdatletiek van de Atletiekunie. Dat betekent voor de jeugd dat er een "FUNdament" wordt gelegd voor de verdere bewegingscarrière van het kind. Speels-prestatieve atletiek vormt steeds de leidraad.

Dat betekent bijvoorbeeld het volgende:

  • De nadruk ligt op de ontwikkeling van de motorische vermogens. Veel- en veelzijdige bewegen op een speelse manier. “Spelen moet, presteren mag is het motto van speels-prestatieve atletiek.”;
  • In eerste instantie leren we alle onderdelen van de atletiek waarbij er ook aandacht is voor veelzijdige looptraining;
  • Er wordt per onderdeel begonnen met de essentie van de beweging;
  • Leerlijnen van de Atletiekunie geven - voor de verschillende leeftijdscategorieën- het beoogde eindniveau van de atletiek-onderdelen aan.
  • De prestatieve en recreatieve kant van de sportbeoefening moet tot en met C-junioren parallel lopen. Rond hun 15 jaar kunnen kinderen pas zelf bewust keuzes maken, aldus de Atletiekunie.

Natuurlijk willen we dat jeugdatleten hun talenten in een fysiek en sociaal veilige omgeving ontwikkelen

 

Jaarplan voor pupillen en junioren

Onze visie hebben we uitgewerkt in een jaarplan voor pupillen en junioren. 

Downloads:

CWW Paginas Overzicht