In memoriam Jan van Stuyvenberg

Door zijn dochter Joyce is het bestuur van Fit geïnformeerd over het overlijden van ons erelid Jan van Stuyvenberg. De heer Van Stuyvenburg is op maandag 24 juli 2022 op 81-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Leersum. Omdat veel van onze leden hem niet zullen kennen, maar hij wel tot erelid was benoemd, hebben we contact gezocht met twee Fitters die goed op de hoogte zijn van de geschiedenis van onze vereniging. Zij hebben hun herinneringen aan de heer Van Stuyvenberg met ons gedeeld.

Clubhuis en clubgevoel

“Hij was sprinter in de tweede helft van de vijftiger jaren. Toen Fit de nieuwe sintelbaan Blikkenburg kreeg (1971) werd hij secretaris en heeft hij er voor gezorgd dat een opslagruimte van de gemeente Zeist werd omgebouwd tot kantine,” herinnert Fons Pennings zich. “Daarvóór, op het Bisonveld, had Fit nooit een clubhuis. Door de inspanning van Jan kwam dat er wel. Dat clubhuis kwam het clubgevoel ten goede. Aan het einde van zijn bestuursperiode werd hij tot erelid benoemd. Voor zijn lange secretariaatsperiode en met name voor zijn inspanningen om een clubhuis te realiseren. Het pleintje waar nu Blik & Burgers staat, is toen omgedoopt tot Jan van Stuyvenbergplein. Het blauwe straatnaambordje moet nog ergens bij Fit zijn.”

“Jan van Stuyvenberg is jarenlang bestuurslid geweest in de tijd toen mijnheer Stramrood voorzitter was. Hij heeft veel gedaan voor de club en heeft als eerste sponsoren binnengehaald. Hij heeft altijd bij Shell gewerkt en woonde de laatste jaren in een appartement in Leersum. Ik heb hem vorig jaar nog in de winkel gehad,” vertelt Theo Geutjes die na een succesvolle hardloopcarrière nu een bekende wijnhandel in Zeist runt. “Het overlijden van zijn vrouw Truus heeft veel impact gehad op zijn verdere jaren.”

Atleet met humor

“Jan was als dikke dertiger (met buikje) een bijzondere verschijning in onze trainingsgroep,” vervolgt Fons. “Atletiek werd bedreven als wedstrijdsport door jeugd en twintigers. Trimmers waren er nog niet. Dat kwam pas na Gerard Nijboer, na 1980. Maar Jan trainde gewoon trouw met ons mee, ook de bostrainingen vanaf het Bisonveld. Elke week als we langs de begraafplaats bij Oud London liepen maakte hij hetzelfde grapje: "dooie boel hier, hè". Over zijn jeugd bij Fit kon hij bloemrijk vertellen. Over de clubuitwisselingen met een Duitse club in Erpel, de Fit-feesten en trainingskampen in Lunteren en over de cultuur van muziek maken bij Fit. Jan was drummer (dacht ik) bij de Fascinators. Ook over Ruud de Wolf, één van de broers van The Blue Diamonds had hij verhalen. Jan vormde met onder andere Ruud trouwens een succesvol estafette-team.” Theo herkent ook die humor: “Tijdens het inlopen op de baan vertelde Jan altijd de laatste moppen die hij hoorde van de Shell pomphouders. Vaak konden we dan niet meer lopen van het lachen.”

Namens het bestuur en de leden van onze vereniging is er voor een steunbetuiging aan zijn familie gezorgd. We wensen hen veel sterkte met dit verlies.

Nieuws Archief Overzicht