Sporten met een beperking

Regelmatig ontvangen wij vragen over sporten met een beperking. Wij onderkennen het
belang van sporten voor het fysieke en psychische welzijn van iedereen. Maar omdat
AV Fit alleen met vrijwilligers werkt, kunnen we maar incidenteel aan de vraag naar
speciale voorzieningen voldoen. Zo zijn er in het verleden door één van onze
trainers clinics georganiseerd voor blinden en slechtzienden, in samenwerking met
Bartiméus.

Tijdens de reguliere trainingen is er echter onvoldoende staf om de noodzakelijke
extra zorg en aandacht te verlenen aan sporters die niet zelfstandig mee kunnen
doen. De veiligheid van alle deelnemers staat immers voorop.
Het is dan ook aan de trainers om te beoordelen of een sporter zelfstandig, of
eventueel met een buddy, kan trainen. Daarbij speelt ook mee hoe druk het is op de
atletiekbaan en in de trainingsgroep.
CWW Paginas overzicht