Sporten met een beperking

Regelmatig ontvangen wij vragen over sporten met een beperking. Wij onderkennen het belang van sporten voor het fysieke en psychische welzijn van iedereen. Omdat de trainingen van AV Fit door vrijwilligers gegeven worden, kunnen we niet altijd aan elke vraag voldoen. Heb jij een beperking en wil je sporten? Neem dan contact met de voorzitter op om te kijken wat er mogelijk is. 

Onze vereniging wil graag sporten voor iedereen mogelijk maken. Atleten met een beperking worden - indien mogelijk en in overleg met onze vrijwilligers - uitgenodigd om deel te nemen aan de reguliere groepen als de aard van de beperking dat toelaat. Maar niet bij elke reguliere trainingen kunnen we de noodzakelijke extra zorg, voorzieningen en/of aandacht verlenen aan sporters met een beperking. De veiligheid van alle deelnemers staat immers voorop. Het is dan ook aan de trainers om te beoordelen of een sporter zelfstandig, of eventueel met een buddy, mee kan trainen in de betreffende groep. Daarbij speelt bijvoorbeeld de aard van de beperking mee, en ook hoe druk het is op de atletiekbaan en in de trainingsgroep.

AV Fit heeft voor mensen die blind of slechtziend zijn een Running Blind-groep. Deze atleten en trainer trainen in een eigen groep. Ook zijn er in het verleden clinics georganiseerd voor blinden en slechtzienden, in samenwerking met Bartiméus.

CWW Paginas Overzicht